Huisartsenpraktijk Amsteldorp

A.G. Voncken

Middelhoffstraat 4
1097 NK Amsterdam
Voor spoed bel 020 665 75 63
E-consult Herhaalrecepten Wilt u zich bij ons inschrijven? Contact Patientenomgeving

Klachtenregeling

Wij doen ons best om op een efficiënte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze patiënten.

Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en dat u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is kunt u het beste hierover contact opnemen met de medewerker in kwestie.
Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren, en dan horen wij dat graag want daar leren we van hoe dit in de toekomst te voorkomen.

Als ook na een gesprek met ons  uw klacht blijft bestaan dan kunt u zich richten tot een klachtencommissie.
Alle  medewerkers van onze huisartsenpraktijk zijn aangesloten bij de Stichting klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Deze klachtencommissie is opgezet door de patiëntenvereniging en beroepsgroepen gezamenlijk.

U kunt zich tot de commissie wenden bij de SKGE via https://www.skge.nl/klacht-indienen


Wilt u nu contact met de huisartsenpraktijk dan kunt u ons bellen of mailen op info@praktijkamsteldorp.nl.
We nemen dan zsm contact met u op.