Huisartsenpraktijk Amsteldorp

A.G. Voncken

Middelhoffstraat 4
1097 NK Amsterdam
Voor spoed bel 020 665 75 63
E-consult Herhaalrecepten Wilt u zich bij ons inschrijven? Contact Patientenomgeving

Spoed

Bij levensbedreigende spoed bel 112.

Wanneer u twijfelt of iets levensbedreigend is of bij dringende spoed die om medische redenen niet kan wachten tot onze reguliere telefonische openingstijden bel 665 75 63 en toets 1.

Bij spoed op donderdag tussen 12.00  - 17.00 uur bel met de doktersdienst 088 00 30 600
Of voor dringende zaken dr Swart 46 31 040

Buiten kantooruren,  belt u de doktersdienst
088 00 30 600

Kantoortijden: 8.00 - 17.00 uur
Donderdag 8.00 - 13.00 uur.