Huisartsenpraktijk Amsteldorp

A.G. Voncken

Middelhoffstraat 4
1097 NK Amsterdam
Voor spoed bel 020 665 75 63
E-consult Herhaalrecepten Wilt u zich bij ons inschrijven? Contact Patientenomgeving

Afsprakenspreekuur

Via onze website kunt u online een afspraak maken.

Er kunnen uiteraard ook telefonisch afspraken gemaakt worden voor het spreekuur. U kunt hiervoor bellen tussen 8 en 11 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Ochtendspreekuur
 9.00 - 10.30 uur

Middagspreekuur
14.00 - 15.30 uur

Een consult duurt 10 minuten per patient, mocht u denken langer nodig te hebben dan kunt u een dubbele afspraak aanvragen. De capaciteit hiervoor is beperkt.